Innoveren

In dit hoofdstuk is het bewijsmateriaal voor de competentie “innoveren” opgenomen. De betekenis hiervan is als volgt: De student initieert nieuwe ideeën, realiseert op creatieve wijze vernieuwingen en benut daarbij de mogelijkheden op het gebied van technologie (Vereniging Hogescholen, 2018). De competentie bestaat uit drie deelcompetenties. Iedere deelcompetentie komt apart aan bod en is voorzien van bewijsmateriaal, elk met bijbehorende onderbouwing.

Voordat we ingaan op de deelcompetenties, behandelen we eerst de algemene competentie. Om tot een zogenaamde innovatie te komen, wordt gebruikgemaakt van het DMAIC-model. In het plan van aanpak stond oorspronkelijk het idee om het double diamond model te gebruiken. Echter, vanwege de grote overlap in zowel model als werkwijze, is besloten om het samen te voegen met het onderzoek en daarom het DMAIC-model te gebruiken. In overleg met meerdere docenten, waaronder Marteyn Roes, is dit probleem besproken en is dus gekozen voor het hoofdmodel van het onderzoek.

Creatieve wijze

In de beschrijving/definitie van de competentie innoveren wordt gesproken over “op creatieve wijze” vernieuwingen en het benutten van mogelijkheden op het gebied van technologie. Het DMAIC-model leent zich hier uitstekend voor, zeker in combinatie met dit onderzoek. Door met verschillende branches te spreken, creëer je een creatieve denkwijze en verzamel je creatieve informatie om zo tot een innovatie te komen.

Inhoudsopgave

Bewijsmateriaal 1

360 graden feedback – Hans Nieuwenburg – innoveren – rode tekst – eventuele overige opmerkingen:
Dit is iets waar je echt trots op mag zijn. Je kwam dit keer niet alleen met een nieuw idee wat in je opschoot, maar je hebt daadwerkelijk een plan bedacht en zelfs uitgetest. En nu werkt het! Wat wil je nog meer? Dit onderzoek zorgt voor een compleet nieuw perspectief en daarmee ook voor vooruitgang van de winkel. Klasse gedaan.

360 graden feedback – Gerard Bosman – rode tekst – Wat zijn verbeterpunten voor de student? :
Het hele kassa idee, dat komt volledig van Youri. Het is op een creatieve manier gestart, met een beetje geluk qua timing dat er net een kassa vrij was. Maar een beetje geluk moet je soms hebben. Hierdoor heb je niet alleen onderzoek kunnen doen, maar het ook kunnen testen en zelfs gebruiken nu. En je nam ons, of nou ja mij in ieder geval, heel goed mee in het hele gebeuren. Je pakte het rustiger aan en daardoor was het ook veel beter te volgen.

Onderbouwing bewijsmateriaal 1

Dit bewijsmateriaal laat twee fragmenten uit de 360 graden feedback zien. De volledige feedback is te vinden door te klikken op Hans Nieuwenburg of op Gerard Bosman. Dit stukje is voor alle drie de deelcompetenties geldig, aangezien het idee + uitwerking door mij is bedacht en als innovatie wordt bestempeld. Hans benadrukt dat het een nieuw perspectief bood en dat het een nieuw idee was. Ook zegt Hans dat het een vooruitgang van de winkel is, waardoor het ook voor waardecreatie als bewijs geldt. Gerard spreekt over dat het op een creatieve manier gestart. Ook zegt hij hier dat de stakeholders goed zijn meegenomen in het gehele proces.

De student geeft een overzichtelijke en gestructureerde inzage in het innovatieproces (waarom, wat en hoe). De student geeft aan hoe nieuwe ideeën zijn gevalideerd en wat daarvan de consequenties zijn.

Deze deelcompetentie toon ik aan door meerdere bewijzen te laten zien. Om te beginnen ga ik in op de ‘waarom, wat en hoe’. Daarna laat ik de stappen van het DMAIC model zien. Het innovatieproces wordt zo inzichtelijker. Bij elke stap wordt bewijsmateriaal gegeven, en hierin wordt ook duidelijk hoe validatie heeft plaatsgevonden en wat daar de gevolgen van zijn.

Bewijsmateriaal 2

Lees hiervoor de aanleiding en probleemoriëntatie van het onderzoek. 

Onderbouwing bewijsmateriaal 2

Omdat het hele probleem opzoek was naar innovatie, is er gebruik gemaakt van de aanleiding en de probleemoriëntatie van het onderzoek. Hierin staat duidelijk beschreven waarom dit een probleem is. Ook staat er beschreven wat het probleem precies is. 

Bewijsmateriaal 3

Lees hiervoor het theoretisch kader van het onderzoek. En dan met name het gedeelte van DMAIC.

Onderbouwing bewijsmateriaal 3

Het DMAIC model is als leidraad voor het onderzoek gebruikt om zo gestructureerd het innovatieproces te doorlopen. In het theoretisch kader staat omschreven wat het model is, wat het doet en waarom voor het model gekozen is. Het kopje resultaten is ook gebaseerd op het DMAIC model.

Bewijsmateriaal 4

Onderbouwing bewijsmateriaal 4

In bewijsmateriaal 4 is te zien dat er een brainstormsessie heeft plaatsgevonden. In het onderzoek wordt dit ook benoemd:

Hans (eigenaar) en Tanja (eigenaresse) waren beide aanwezig. De onderzoeker zelf, de winkelmedewerkster, de helpende boer en de klusjesman van het bedrijf. Alle medewerkers waren aanwezig, om zo te sparren over de hoofdvraag en mogelijke oplossingen. Er is al vaker tussendoor gespard, dus iedereen wist wat zijn/haar standpunt was. Maar de oplossingen waren nieuw. De volgende oplossingen kwamen aan bod:

 • Voorraadsysteem
 • Voorraad beheer via Excel
 • Een andere kassa
 • Verkopen beter bij kunnen houden
 • Automatisch inkopen laten doen
 • Iemand in dienst nemen voor deze werkzaamheden

De conclusie was dat een kassasysteem de beste oplossing was. Daarna is er veel onderzoek gedaan naar de uitkomsten van brainstorm 1 en zelfs een tweede brainstorm gepland.

Bewijsmateriaal 5

In het onderzoek onder het kopje: ‘mogelijke oplossingen‘ staat het volgende:

Toen was het tijd voor de tweede brainstormsessie. Deze keer met Hans en Tanja (eigenaren), de winkelmedewerkster en met 3 vaste klanten erbij (2 van deze klanten wouden liever niet op de foto dus hier is helaas geen foto van). Toen was het onderwerp kassa’s. De vraag was vooral wat de kassa’s moesten kunnen, zowel voor de klant als voor de eigenaren. Hier kwam de volgende lijst uit:

 • Producten scannen zodat het sneller gaat
 • Een ander pinautomaat (De Nieuwenburgt heeft nu een touchscreen maar dat vinden sommige lastig werken)
 • Betere bonnetjes (nu staat er per categorie op de bon zoals rundvlees, alleen daar heb je te weinig aan volgens de klanten.
 • Een weegoptie of optie prijs per kilo (voor op de bon en voor sneller werken medewerkers, vooral bij groente en fruit)
 • Verkopen beter bij kunnen houden
 • Financieel haalbaar
 • Een gewoon sneller werkende kassa zodat het afrekenen minder lang duurt

Eventueel leuke extra’s zouden zijn:

 • De klant kan meekijken met het scannen (zoals het scherm achter de Albert Heijn)
 • Kan aansluiten op de website
 • Kan klanten in de wacht zetten (als mensen ineens toch nog wat extra willen, je verder kunt gaan met de volgende klant en later kan terugkomen bij de bestelling)
 • Zou voorraad bij kunnen houden

Onderbouwing bewijsmateriaal 5

Hierboven staat de uitwerking en belangrijkste zaken van de tweede brainstormsessie. Dit was om te valideren dat het de klant zou helpen, de eigenaren zou helpen en dat we de juiste oplossing hebben voor het probleem. Hier zijn dus de ideeën gevalideerd. De consequentie is dat er gezocht moest worden naar een nieuw kassasysteem. We hadden een lijst met opties en een lijst met waar de kassa aan moest voldoen. Toen werd het vergelijken en kijken naar welke optie het best paste bij ons bedrijf. 

De student toont aan dat gezocht is naar verschillende invalshoeken, mogelijkheden en meningen om tot innovatie te (kunnen) komen.

Bewijsmateriaal 6

Het bewijs hiervoor is te vinden in de DESTEP-analyse en in het analyseschema.

Onderbouwing bewijsmateriaal 6

Om te beginnen is er gezorgd voor meerdere externe invalshoeken. Zo is er een gehele DESTEP analyse gemaakt om op grote schaal te kijken want er speelt in de markt. Verder zijn er 11 interviews afgenomen, met mensen uit allemaal verschillende branches. Zo hebben we mensen gesproken met een grote webshop in vlees, boerderijwinkels, lokale winkels, biologische winkels, twee kassasystemen en vooral belangrijk voor de innovatie, twee horecazaken. Dit allemaal om zoveel mogelijk verschillende invalshoeken te spreken en tot een mogelijke innovatie te komen.

Bewijsmateriaal 7

Kijk hiervoor naar de brainstormsessie en klantgesprekken 

Onderbouwing bewijsmateriaal 7

Ook is er nog gekeken naar wat meer interne invalshoeken. Zo waren er in de aanleiding 6 klantgesprekken geweest, om maar met zo veel mogelijk invalshoeken en meningen tot de kern van het probleem te komen. Toen dit eenmaal duidelijk was, is er ook gebrainstormd, om te kijken of ik daadwerkelijk het probleem achter het probleem had, en om meer invalshoeken en meningen te krijgen om tot een innovatie te komen. Uiteindelijk zijn dus een tal van invalshoeken gebruikt om tot een innovatie te kunnen komen. En deze is er ook gekomen. Omdat op dit moment een geheel nieuw kassasysteem draait bij De Nieuwenburgt.

De student heeft relevante technologieën overwogen en kan verantwoorden waarom juist die technologieën overwogen zijn.

Bewijsmateriaal 8

Lees hiervoor in het onderzoek de kopjes conclusie en aanbevelingen. Kijk ook weer terug naar de brainstorm.

Onderbouwing bewijsmateriaal 8

Om te begrijpen waar dit over gaat, is eerst de definitie van technologie heel belangrijk. Hierbij heb ik de volgende definitie gevonden:

Bij technologie draait het voornamelijk om nieuwe technische concepten. Daardoor is technologie nauw verbonden met innovaties. Innovatie wordt over het algemeen omschreven als het bedenken en ontwikkelen van nieuwe ideeën. Door technologieën kunnen nieuwe innovaties worden ontwikkelt en geproduceerd en andersom. Hoewel de woorden nauw met elkaar verbonden zijn, is technologie geen synoniem voor innovatie. Technologie is in tegenstelling tot innovatie altijd verbonden aan techniek. Innovatie kan bijvoorbeeld ook op sociaal vlak gebeuren (Geertsma & Geertsma, 2013).

Er zijn een hele hoop opties overwogen. Een inkoopsysteem of voorraadsysteem. Uiteindelijk kwam er zelfs een kassasysteem uit. En na de klantinterviews en de brainstormsessies, zijn er verschillende soorten kassasystemen uitgekomen. In de conclusie onder deelvraag 4 en 5 staat toegelicht welke systemen zijn overwogen, waarom en en uitlegt waarom voor Future Kassasteem is gekozen. Het is dus niet alleen bij overwogen gebleven. Het is ook daadwerkelijk uitgetest en werkende op dit moment!

Bewijsmateriaal 9

360 graden feedback – Gerard Bosman – innoveren-  rode tekst – eventuele overige opmerkingen: 
Heel knap hoe je van verschillende kassasystemen toch de keuze hebt weten te maken voor eentje. En achteraf is altijd makkelijk praten, maar het was de juiste keuze. Hier zullen je ouders je nog lang dankbaar voor zijn.

Onderbouwing bewijsmateriaal 9

Ik heb niet alleen meerdere vormen van technologie overwogen, als in een kassasysteem, een voorraadsysteem en een inkoopsysteem. Ik heb ook tussen verschillende soorten kassasystemen getwijfeld. Gerard zegt daar iets heel moois over in zijn 360 graden feedbackformulier.