Lerend vermogen

In dit hoofdstuk is het bewijsmateriaal voor de competentie “lerend vermogen” opgenomen. De betekenis hiervan is als volgt: De student ontwikkelt zichzelf persoonlijk en professioneel door visie, reflectie en feedback (Vereniging Hogescholen, 2018).  De competentie bestaat uit vier deelcompetenties. Iedere deelcompetentie komt apart aan bod en is voorzien van bewijsmateriaal, elk met bijbehorende onderbouwing.

Inhoudsopgave

De student vraagt actief om feedback en staat open voor feedback van zijn omgeving

Bewijsmateriaal 1

360 graden feedback – Hans Nieuwenburg – rode & zwarte tekst – resultaatgericht handelen – In hoeverre staat vraagt de student om feedback, staat hij open voor feedback en handelt naar deze feedback?

Onderbouwing bewijsmateriaal 1

De zwarte tekst is ingevuld dus Tanja, niet door hans. Dit omdat Tanja de winkel doet, dus daar ook meer feedback aan gevraagd is. Het zwarte is in overleg ingevuld. De test bewijs dat ik open sta voor feedback, en er vaak zelfs om vraag. Zo ook elke zaterdag een momentje van bijpraten en feedback.

Bewijsmateriaal 2

360 graden feedback – Gerard Bosman – rode tekst – resultaatgericht handelen – In hoeverre staat vraagt de student om feedback, staat hij open voor feedback en handelt naar deze feedback?

Onderbouwing bewijsmateriaal 2

Hier is te lezen wat Gerard over dit onderwerp vind. Hij vindt dat het goed gaat, en dat ik altijd wel open sta voor feedback

Bewijsmateriaal 3

360 graden feedback – Bas van Basten – rode tekst – resultaatgericht handelen – In hoeverre staat vraagt de student om feedback, staat hij open voor feedback en handelt naar deze feedback?

Onderbouwing bewijsmateriaal 3

Bas vind dat ik zowel tijdens de lessen als na de lessen altijd openstond voor feedback, en soms er zelfs om vroeg.

Bewijsmateriaal nieuw

Bekijk het zelfreflectie 1 & zelfreflectie 2

Onderbouwing bewijsmateriaal Nieuw

Deze zelfreflecties zijn geschreven aan de hand van de STARR methode. In deze zelfreflecties is te zien wat er volgens mij goed gaat, wat verbeterd kan worden en in de 2e zelfreflectie is ook soms te lezen wat al beter ging.

De student reflecteert kritisch op de ontvangen feedback en op het eigen handelen ten aanzien van het project.

Bewijsmateriaal 4

360 graden feedback – Gerard Bosman – rode tekst – Lerend vermogen – Voorbeeld(en) omschrijven waaruit blijkt dat het goed gaat.
360 graden feedback – Gerard Bosman – rode tekst – Innoveren – Wat zijn verbeterpunten voor de student?

Onderbouwing bewijsmateriaal 4

In het eerste voorbeeld noemt Gerard waar ik vooruit ben gegaan. In voorbeeld twee benoemd hij dat ik het rustiger aan en daardoor is de uitleg ook beter te volgen. 

Bewijsmateriaal 5

(klik op de afbeelding om te vergroten)

Onderbouwing bewijsmateriaal 5

Hierboven zie je de mijn 0 meting. Dit stond in mijn PPO verslag van het derde leerjaar. In het eerste leerjaar hebben we geleerd, dat aan het eind van de opleiding elk punt minimaal een 7,5 moet zijn, en eigenlijk het liefst zelfs een 8 of hoger. Daarom ben ik deze periode veel bezig geweest met zelfvertrouwen en communiceren. Communiceren komt ook terug in de 360 graden feedback van bijvoorbeeld Gerard (zie bewijs hierboven). Ik ben me ervan bewust dat managen & organiseren nog niet vooruit gegaan is, maar hier ga ik me komend halfjaar op focussen.

Bewijsmateriaal 6

Zelfreflectie 1 & Zelfreflectie 2

Onderbouwing bewijsmateriaal 6

Ook zijn er twee zelfreflecties geschreven, om te reflecteren op de afgelopen periode en inzichtelijk te krijgen wat er moet gebeuren om het de komende periode beter te laten gaan.

Bewijsmateriaal 7

Onderbouwing bewijsmateriaal 7

Ook is er aan het einde (in de laatste les) gereflecteerd op het project en eigen handelen. Hier is deze kleurplaat bijgekomen met de volgende uitleg:

  • Zwart (linksboven) = Deze is gekozen omdat je objectief moest blijven. Je moest alles van bovenaf bekijken.
  • Bruin (kippetje onderin) = omdat ik in het begin als een kip zonder kop te werk ging, later is dit gelukkig een stuk beter gegaan.
  • Rood (clown) = Ik deed overal heel lacherig over, maar later ben ik serieuzer te werk gegaan, vandaar de volgende twee poppetjes
  • Geel (observeren) = Toen het onderzoek begon, ben ik veel mensen gaan interviewen, om een zo goed mogelijk onderzoek te krijgen. Ik ging niet af op alleen bestaande informatie, ik wou zelf informatie vergaren.
  • Blauw (achter de pc) = Toen ik alle informatie had, moest ik net als die oude opa in de tekening, enorm hard werken om alles uitgetypt te krijgen. Dit was een hele klus, maar ik ben blij met het resultaat.

De student doet op basis van gedegen reflectie passende aanpassingen in het eigen handelen.

Bewijsmateriaal 8

360 graden feedback – Gerard Bosman – rode tekst – Lerend vermogen – Voorbeeld(en) omschrijven waaruit blijkt dat het goed gaat.
360 graden feedback – Gerard Bosman – rode tekst – Innoveren – Wat zijn verbeterpunten voor de student?

Onderbouwing bewijsmateriaal 8

In het eerste voorbeeld noemt Gerard waar ik vooruit ben gegaan. In voorbeeld twee benoemd hij dat ik het rustiger aan en daardoor is de uitleg ook beter te volgen. Dit zijn twee voorbeelden dat ik aan de hand van feedback ben gaan luisteren, en het anders heb aangepakt. 

Bewijsmateriaal 9

360 graden feedback – Hans Nieuwenburg – rode tekst – lerend vermogen – Voorbeeld(en) omschrijven waaruit blijkt dat het goed gaat.

Onderbouwing bewijsmateriaal 9

Ook Hans zegt dat ik vooruit ben gegaan. In het bewijsmateriaal verteld hij dat het communiceren beter ging en dat daardoor de stakeholders meer begrepen wat ik wou, en ze ook meer en betere feedback konden geven. 

Bewijsmateriaal 10

Zelfreflectie 1 & Zelfreflectie 2

Onderbouwing bewijsmateriaal 10

In de zelfreflecties is ook terug te vinden wat er mis ging en hoe dit verbeterd is of nog kan worden. Dit is aan de hand van de STARR methode gedaan. Zo zijn er aanpassingen gedaan aan de manier van communiceren, de manier van het afnemen van de 360 graden feedback (staat ook bovenaan de formulieren) en aan de manier van werken.

De student maakt op basis van reflectie inzichtelijk en beargumenteerd welke competenties hij/zij wil doorontwikkelen voor zijn/haar professionele loopbaan.

Bewijsmateriaal 11

Zelfreflectie 1 & Zelfreflectie 2 & bewijsmateriaal 5

Onderbouwing bewijsmateriaal 11

Het communiceren gaat al een stuk beter, maar managen en organiseren is iets wat ik echt nog moet verbeteren. Daarom wordt er ook aan gewerkt in het uitvoerende project. Het mooie is ook dat dit een competentie is die ik volgend halfjaar moet aantonen. Hierdoor zal ik hoe dan ook deze competentie moeten verbeteren. Verder heb ik ervoor gekozen om volgend half jaar niet thuis af te studeren, maar bij een bedrijf. Dit omdat ik beter wil leren werken in teamverband. Dit is niet de makkelijkste optie, maar wel de optie waar ik het meest van kan leren. Dit zijn de twee punten die ik wil leren verbeteren volgend halfjaar. 

Extra onderbouwing bewijsmateriaal 11

Ter verdere onderbouwing geef ik twee voorbeelden van deelcompetenties die ik wil ontwikkelen, samen met de redenen en de aanpak ervoor. De eerste deelcompetentie betreft het implementeren van het plan op een geschikte manier wat betreft tijdigheid en volledigheid. Mijn aanpak hiervoor is het opstellen van een doordachte planning, niet alleen om te creëren, maar ook om actief bij te houden en indien nodig aan te passen. Hoewel ik in het vroeger moeilijk vond, merk ik geleidelijk aan verbetering. Maar ik ben er nog lang niet. En nu omdat ik in een team aan een daadwerkelijk project werk, is een planning cruciaal. Daarom wil ik hiermee aan de slag gaan.

De tweede deelcompetentie is het ontwikkelen van een gedetailleerd en adequaat plan om (sub)doelstellingen te bereiken, met aandacht voor stakeholders. Ik heb bewust gekozen voor een stage buiten mijn vertrouwde omgeving omdat ik een waardevol project wil realiseren en effectief wil leren samenwerken in een team. Het team is essentieel voor mij omdat ik wil groeien in teamwerk, leiderschap wil tonen en bereid ben verantwoordelijkheden te delegeren. Dit kan niet thuis, waar ik samenwerk met mijn ouders. Daarom een geheel nieuw team, nieuwe mensen en een nieuw project. Hiermee ga ik uit mijn comfortzone, om zo mezelf als persoon echt maximaal te ontwikkelen. Daarom zijn deze twee deelcompetenties voor mij van grote waarde.