Youri

Onderzoekend vermogen

De student toont in zijn werkwijze een nieuwsgierige en kritische houding. Hij hanteert een passende onderzoeksaanpak die resulteert in bruikbare resultaten (Vereniging Hogescholen, 2018). 

Inhoudsopgave

De student heeft zich aantoonbaar kritisch en onafhankelijk opgesteld. Het vraagstuk is vanuit meerdere invalshoeken bekeken.

Het vraagstuk is vanuit meerdere invalshoeken bekeken omdat:

1. Het vraagstuk vanuit meerdere interne en externe invalshoeken bekeken is. Hieronder verstaan: winkeleigenaar, bedrijfsleider en klanten. Ook is er gekeken naar deskresearch. Bewijs hiervan is te vinden in:

  • Destep analyse (LINK)
  • Aanleiding onderzoek (Link klantgesprekken en gesprek ouders)

2. Aanvullend is er ook gespard met relatief minder relevante partijen over deze kwestie, zoals met de coachgroep, Ferdi Pol en Marteyn Roes bij een biebmiddag.

  • 360 graden feedback Bas van Basten (bewijs veel overleggen)
  •  

De student toont een kritisch en onafhankelijke houding door:

1. Meerdere mensen te praten voor onafhankelijk.

  • Staat in de probleem oriëntatie
  •  

2 kritisch omdat het probleem achter het probleem te achterhalen / doorvragen

  • Bewijs 1
  • Bewijs 2

De student heeft relevante theorie en modellen opgenomen en onderbouwd (theoretisch kader)

Hieronder vindt u een beknopte verklaring met betrekking tot de selectie en toepassing van het theoretisch kader, inclusief verwijzingen naar de relevante bijlagen. Een uitgebreide uitleg is beschikbaar in Hoofdstuk 2: ‘Theoretisch Kader’ van het onderzoek.

HIER KLEINE UITLEG VAN ELKE TOEVOEGEN

De student heeft passende acties doordacht en uitgevoerd om de kwaliteit van zijn onderzoek te waarborgen (verantwoording onderzoeksmethode)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De student laat zien dat de onderzoekresultaten voldoende bruikbaar zijn.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.