Resultaatgericht handelen

In dit hoofdstuk is het bewijsmateriaal voor de competentie “resultaatgericht handelen” opgenomen. De betekenis hiervan is als volgt: De student toont verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen en neemt besluiten om de beoogde resultaten te bereiken. Hij past zich daarbij gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan en durft risico’s te nemen (Vereniging Hogescholen, 2018). De competentie bestaat uit twee deelcompetenties. Iedere deelcompetentie komt apart aan bod en is voorzien van bewijsmateriaal, elk met bijbehorende onderbouwing.

Inhoudsopgave

De student houdt het doel voor ogen en neemt passende besluiten en voert de daaruit voortvloeiende initiatieven door om het projectdoel te bereiken.

Bewijsmateriaal 1

Kijk naar de hoofdvraag van het onderzoek. Kijk daarna naar de conclusie en de aanbeveling

Onderbouwing bewijsmateriaal 1

Het doel komt eigenlijk voort uit heel het onderzoek. Uit de aanleiding en probleem oriëntatie kwam de hoofdvraag. Maar vooral de doelstelling is belangrijk. Deze is:

Bedrijfsdoelstelling: Het doel van het onderzoek is om een voorraad- en inkoop systeem te ontwikkelen en implementeren voor biologische boerderijwinkel de Nieuwenburgt om verspilling van tijd, geld en voedsel te verminderen voor 2024.

Het doel is om de verspilling van tijd, geld en voedsel te verminderen. Dit is gedaan, niet door een voorraad en inkoopsysteem, maar door een kassasysteem. De oplossing is dus anders dan verwacht, maar kan alles wat het moet doen en beter. Het doel is dus voor ogen gehouden, alleen met een andere oplossing dan verwacht.

Bewijsmateriaal 2

Horecazaken spreken voor initiatieven

Onderbouwing bewijsmateriaal 2

Het doel was duidelijk, maar om tot een goed overwogen antwoord te komen, moest er geïnnoveerd worden. En om dit te doen, is het beste soms om bij een hele andere branche te kijken. Daarom is er voor dit onderzoek ook gesproken met twee horecazaken. Dit allemaal met het doel voor ogen, om initiatief te tonen en zo het projectdoel te behalen.

Bewijsmateriaal 3

360 graden feedback – Hans Nieuwenburg – rode tekst – Wat is de waarde van het (eind)werk?

Onderbouwing bewijsmateriaal 3

Het was een risico om niet voor een voorraadsysteem te gaan, maar voor een kassasysteem. Maar het doel was duidelijk en Hans is daarom ook erg tevreden.

Bewijsmateriaal nieuw

De resultaten van het onderzoek, met name de verbeterfase & controlefase.

Onderbouwing bewijsmateriaal Nieuw

In de verbeterfase is te lezen dat er zich een kans voordeed. Namelijk een van de winkels ging failliet en daardoor kwam hun kassasysteem vrij. Dit is zo te lezen in de verbeterfase:

En hier is waar wat geluk/pech kwam. Een van de geïnterviewde bedrijven (buurtsuper Zutphen) stopt ermee. Dit gun je natuurlijk niemand! Maar dit bracht wel kansen met zich mee. Zij hadden namelijk een Future kassasysteem en die was over, en ze moesten er vanaf. Hierdoor zou het kostenplaatje ineens een stuk minder worden voor de Nieuwenburgt. En omdat ze de kassa toch niet meer gingen gebruiken, kon de onderzoeker hem zelfs 2 weken gratis uittesten. Dit is natuurlijk een unieke kans.
 
Want na de twee gesprekken gingen de kassa’s best gelijk op. Lightspeed had net wat meer functies, maar wat meer moeite met dat het een boerderijwinkel was en dus dat gehakt niet 300 gram is, maar de ene is 306 gram en de ander 297 gram. Future heeft een minder support team in verhouding met Lightspeed, alleen is al wel iets goedkoper. Ook heeft Future de mogelijkheid om een weegschaal te integreren, maar dit verhoogt het kostenplaatje wel enorm.
 

Welke oplossing getest wordt

Uiteindelijk is er gekozen voor het testen van het Future kassasysteem. Dit omdat we deze gratis konden testen en voldeed aan bijna alle eisen. Alleen de weegschaal optie had de buurtsupermarkt niet, waardoor ervoor gekozen is, om deze al gelijk te bestellen. Door de 30 dagen “niet goed, geld terug” garantie kon De Nieuwenburgt de weegschaal kosteloos terugsturen, als het nodig was.
 
Vervolgens is er een geheel kostenplaatje bij uitgerekend en in de controlefase is meer te lezen over hoe het kassasysteem werkt. 
 
Met dit alles wordt aangetoond dat er wordt bijgestuurd in het onderzoek, nadat een kans zich voordoet. Ook toont dit resultaatgericht handelen en laat het zien dat het doel voor ogen wordt gehouden en passende besluiten worden genomen.

 

De student toont lef en ambitie door proactief op kansen en/of belemmeringen in te spelen om het projectdoel te bereiken.

Bewijsmateriaal 4

De lijst met geïnterviewde personen / analyseschema

Onderbouwing bewijsmateriaal 4

Lef en ambitie is aangetoond door grote namen te durven bellen en interviews te regelen. Het is makkelijk om alleen maar mensen die ik ken te spreken. Maar om het onderzoek zo goed mogelijk te doen, moest ik juist met mensen spreken waarvan ik hun mening nog niet wist.

Bewijsmateriaal 5

De hoofdvraag + doelstelling van het onderzoek+ Aanbeveling van het onderzoek

Onderbouwing bewijsmateriaal 5

Lef is ook aangetoond door tegen de verwachtingen in, het idee van een kassasysteem te onderzoeken. Zoals in de hoofdvraag en doelstellingen beschreven staat, was de bedoeling een inkoop-voorraadsysteem. Maar door lef en ambitie te tonen, is een kassasysteem onderzocht.

Bewijsmateriaal 6

Onderbouwing bewijsmateriaal 6

Je moet proactief op kansen inspelen. Wat is nou een grotere kans dan een kassasysteem kunnen testen, die in de top 2 keuzes was. Dit was een kans die ik niet kon laten liggen, en daarom er ook zeker gebruik van heb gemaakt.

Bewijsmateriaal 7

360 graden feedback – Hans Nieuwenburg – zwarte tekst- onderzoekend vermogen – In hoeverre toont de student lef en ambitie door proactief op kansen en/of belemmeringen in te spelen?

Onderbouwing bewijsmateriaal 7

Hans is heel erg te spreken over het ingaan van kansen, en met lef en ambitie. Dit vooral door met bedrijven te bellen en te mailen en door veel met klanten hierover te spreken.