Voortgangsgesprek 1

In dit voortgangsgesprek willen we allereerst de voortgang van het project bespreken. We zullen in detail kijken naar de huidige status van het project, waaronder:

  • Belangrijke mijlpalen en prestaties die tot nu toe zijn behaald.
  • Eventuele uitdagingen of obstakels die zijn opgetreden en hoe deze zijn aangepakt.
  • De huidige planning en of er wijzigingen zijn opgetreden in de planning.

Uit het voortgangsgesprek zijn een aantal tips gekomen, onder andere om het advies te koppelen aan KPI’s. Ook het verschil tussen de Double Diamond en DMAIC benoemen, uitleggen hoe ik ze ga gebruiken en wanneer.

Voortgang van competenties

Een ander essentieel onderwerp van dit gesprek was de voortgang van de competenties. We willen de ontwikkeling en verbetering van uw vaardigheden en competenties bespreken, met de nadruk op:

  • Welke competenties zijn de afgelopen periode verder ontwikkeld?
  • Welke nieuwe vaardigheden zijn opgedaan en hoe zijn ze toegepast?
  • Zijn er nog specifieke competenties die aandacht behoeven of waar extra hulp gewenst is?

Het voortgangsgesprek heeft duidelijk weergegeven dat het voor de vooruitgang van je competenties belangrijk is om te begrijpen wat lef en ambitie voor mij betekenen en hoe ik van plan bent deze eigenschappen aan te tonen. De rest van de competenties hadden een logische toelichting en zouden aangetoond moeten kunnen worden.

Wat nu anders

Tot slot hebben we gekeken naar wat er anders kan of moet in de komende periode om het project en de persoonlijke ontwikkeling te optimaliseren. Dit omvat:

  • Verbeterpunten voor het project, zoals het aanpassen van de projectaanpak, het identificeren van mogelijke risico’s en het stellen van nieuwe doelen.
  • Individuele doelstellingen en acties om uw competenties verder te ontwikkelen.
  • Eventuele ondersteuning of middelen die nodig zijn om deze verbeteringen te realiseren

Nou, wat ik moet doen is me richten op mijn hoofddoel en een plan bedenken om bewijsmateriaal te verzamelen, terwijl ik mijn planning aanscherp en ervoor zorg dat ik eraan vasthoud. Dit waren de drie grootste verbeterpunten waar ik aan moet gaan werken om dit project tot een succes te laten worden.