Site logo

Voortgangsgesprek 2

In dit voortgangsgesprek willen we allereerst de voortgang van het project bespreken. In het afgelopen half jaar hebben we een hele hoop onderwerpen besproken en behandeld. Een belangrijke les die ik heb geleerd, is het belang van eerst zelfstandig verkennen en verdiepen in een onderwerp, alvorens het te bespreken met anderen. Door deze aanpak kan ik beter voorbereid zijn en gerichter vragen beantwoorden.

Een ander aspect dat centraal stond, was het actief zoeken naar feedback. Wekelijks heb ik uitgebreide feedbacksessies gehouden met diverse stakeholders op zaterdag. Deze waardevolle input heeft mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling aanzienlijk versterkt.

Ik ben content met de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar, maar voor het komende half jaar ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging in de vorm van een gestructureerde stageplaats. Tijdens onze gesprekken is de mogelijkheid van een vervolgstage besproken, en ik ben positief over de resultaten van het afgelopen half jaar. Ik kijk uit naar het komende jaar, waarin ik mijn opgedane kennis zal toepassen en mijn ervaringen verder zal uitbreiden.