Site logo

Vragenlijst bedrijven

Zelf invullen

 • Wat voor bedrijf heeft u precies?

Voorbereiding

 • Wat doet u allemaal precies aan voorbereidingen voor opening?
 • Hoeveel tijd gaat hier ongeveer in zitten?

Inkoopproces

 • Hoe verloopt het inkoopproces op dit moment bij jullie?
 • Hoelang duurt het inkoopproces precies?
 • Wat is de levertijd bij jullie? (van bestellen tot ontvangen)
 • Hoe weten jullie wat jullie moeten inkopen?

Voorraadbeheerproces

 • Houden jullie op dit moment jullie voorraad bij?
  • Zo ja, waarom en hoe doen jullie dit? 
  • Zo nee, waarom niet?
 • Wat zijn de voordelen van jullie manier van voorraad bijhouden?
 • Wat zijn de nadelen van jullie manier van voorraad bijhouden?
 • Gaat bij jullie veel over de datum? → Hoe bestrijden jullie dat?

Verkoopproces

 • Verkopen jullie alleen in je eigen winkel?
 • Hebben jullie een webshop? 
  • Zo ja, hoe wordt daar omgegaan met voorraad?
  • Hoeveel tijd zit daar in?
  • En hoe doen jullie dat eventueel met gewichten? (betalen ze per gram of ongeveer)
 • Verkopen jullie ook aan andere zakelijke klanten?
  • Zo ja, bereiden jullie dat anders voor? 
  • Wat zijn de grootste voordelen hiervan?
  • Wat zijn de grootste nadelen hiervan?
 • Wat voor kassasysteem hebben jullie op dit moment?
  • Wat zijn de voordelen hiervan
  • Wat zijn de nadelen hiervan?

Duurzaamheid

 • Wat doen jullie op dit moment aan duurzaamheid? Dit kan zijn qua personeel(dus wat doet u eraan om uw personeel duurzaam inzetbaar te krijgen/houden) maar ook bijvoorbeeld tegen plastic of tegen derf? 
 • Wat doen jullie met producten die over datum zijn?
  • → Hoe proberen jullie dit te verminderen