Waardecreatie

In dit hoofdstuk is het bewijsmateriaal voor de competentie “waardecreatie” opgenomen. De betekenis hiervan is als volgt: De student creëert duurzame en commerciële waarde gericht op de wensen en behoeften van klanten en
overige stakeholders. Hij doet dat op basis van ontwikkelingen in de (inter)nationale omgeving (Vereniging Hogescholen, 2018). De competentie bestaat uit vier deelcompetenties. Iedere deelcompetentie komt apart aan bod en is voorzien van bewijsmateriaal, elk met bijbehorende onderbouwing.

Inhoudsopgave

Bewijsmateriaal 1

360 graden feedback – Hans Nieuwenburg – rode tekst – waardecreatie – Voorbeeld(en) omschrijven waaruit blijkt dat het goed gaat.

Onderbouwing bewijsmateriaal 1

In dit stukje geeft Hans aan dat het gehele onderzoek waarde heeft gecreëerd. Zowel voor hem, als voor de klant. Daarom is dit een mooi stukje bewijs voor de gehele competentie.

De student geeft een heldere omschrijving van de initiële vraag (voor wie je waarde creëert, waarom en wat).

Bewijsmateriaal 2

De probleemanalyse van het onderzoek. Dus vanaf aanleiding tot Theoretisch kader.

Onderbouwing bewijsmateriaal 2

In de probleemanalyse wordt het probleem volledig geanalyseerd. Door de eerste 6 klantinterviews en meerdere gesprekken met de opdrachtgevers, zijn de relevante bevindingen geselecteerd en zo tot een kernprobleem gekomen. Hieruit is dus ook de initiële vraag gekomen.

Bewijsmateriaal 3

Lees de hoofdvraag hieronder:

Hoe kan het inkoop- en voorraadbeheerproces van Biologische boerderijwinkel De Nieuwenburgt worden geoptimaliseerd om verspilling van tijd, geld en voedsel te verminderen en de efficiëntie te verhogen?

Deze hoofdvraag richt zich op de kernproblematiek van het onderzoek en begeleidt de inspanningen om het voorraadbeheer te verbeteren, wat zou moeten resulteren in een duurzame en winstgevende werkwijze voor de boerderijwinkel.

Onderbouwing bewijsmateriaal 3

Dit is de hoofdvraag van het onderzoek. Door het begin onderzoek, is dit het probleem achter het probleem achterhaalt en geformuleerd zoals bovenstaand. Dit is de initiële vraag.

Bewijsmateriaal 4

360 graden feedback – Hans Nieuwenburg – rode tekst – waardecreatie – Voorbeeld(en) omschrijven waaruit blijkt dat het goed gaat. Hier geeft Hans aan voor wie en hoe er waarde wordt gecreëerd. 

Onderbouwing bewijsmateriaal 4

Dit is vooral voor als na de aanleiding en probleem oriëntatie het nog niet duidelijk genoeg was, voor wie er waarde wordt gecreëerd. 

Extra onderbouwing Eigenaren

Hieronder komt de oplossing van deze competentie. Dit wordt voor grotendeels aan de hand van de bewijzen hierboven gedaan. Dit is puur ter verduidelijking voor wie er waarde gecreëerd word, waarom dit onderzoek waarde creëert en wat de waarde dan precies is. Dit eerste blok is de waarde die het creëert voor de eigenaren.

Voor wie creëert dit onderzoek waarde?

Het onderzoek creëert waarde voor de eigenaren (mijn ouders) omdat het verschillende pijnpunten verhelpt. Uit de gesprekken (te zien in de probleemanalyse) met de eigenaren komt naar voren dat de verspilling van tijd, geld en voedsel een groot probleem is. Het doel is dus ook om dit te verminderen. Dit zou minder tijd moeten kosten en meer opbrengsten en minder derf moeten opleveren. Hiermee zullen eigenaren van elke winkel flink geholpen zijn.

Waarom creëert dit onderzoek waarde?

Zoals net beschreven, levert dit onderzoek op meerdere manieren waarde. Om te beginnen financieel gezien. Door minder voedsel weg te hoeven gooien, bespaar je niet alleen geld, je helpt de planeet. Door veel tijd te besparen op het klaarzetten, het verkopen en inkopen, kan die tijd gestoken in iets anders, waardoor er meer verdiend kan worden. Maar ook klantenbinding is iets belangrijks. En hier kom ik later groter op terug, maar die willen minder nee-verkoop. Dus door beter in te kunnen kopen, heb je minder nee verkoop en daardoor meer klanten die terugkomen. Ook dit levert op de lange termijn veel op. 

Wat is de waarde die het creëert?

Het levert waarde van klanten te behouden door minder nee-verkoop, minder verspilling van geld door minder derf te hebben en door de vele tijd die bespaard kan worden, is er meer tijd om andere dingen te doen die ook geld opleveren (zoals een extra dag in de week open).

Extra onderbouwing Klanten

Voor wie creëert dit onderzoek waarde?

Het levert ook voor de klanten veel op. De Nieuwenburgt ligt op een best afgelegen plek, waardoor klanten zeker 10 minuten moeten rijden of bijna 20 minuten moeten fietsen om bij de winkel te komen vanaf het centrum. Daarom moet de kwaliteit en de service echt wel enorm goed zijn. En hoewel de kwaliteit erg goed is, kan de service nog verbeterd worden. Hieronder wordt verder uitgelegd waarom het waarde creëert. 

Waarom creëert dit onderzoek waarde?

Uit de 6 klantgesprekken (Dit is dus extra bewijsvoering) blijkt dat 2 van de 6 mensen aangeeft het vervelend te vinden om bij de boerderijwinkel te komen, als iets niet op voorraad is. En de beste manier om dit tegen te gaan, is om altijd genoeg op voorraad te hebben. Want als klanten te vaak nee-verkoop hebben, dan gaan ze ergens anders kopen. Dus de waarde die het creeert is dat klanten met een gerust hart naar De Nieuwenburgt kunnen komen, omdat er genoeg voorraad is. 

Een ander manier van waarde die het creëert, is niet uit te drukken in geld maar is een gevoel. Veel mensen gaan naar de winkel vanwege het persoonlijke contant. Omdat er veel vaste klanten zijn, kent iedereen elkaar persoonlijk. Dus soms willen de klanten een persoonlijk gesprek of even gewoon een doodnormaal praatje maken. Doordat er minder tijd kwijt is aan afrekenen (door de nieuwe kassa) en doordat de voorraad duidelijker is, kost het veel minder tijd om alles op orde te hebben. Hierdoor blijft er meer tijd over om met de mensen in gesprek te gaan en een leuk praatje te maken. Hierdoor kunnen mensen zich fijner voelen of meer gewaardeerd.  

Wat is de waarde die het creëert?

Door de toename aan persoonlijke aandacht stijgt het bindingsgevoel aan De Nieuwenburgt en zijn mensen eerder bereid om terug te komen, omdat ze het zo’n leuke ervaring vinden. En mensen komen niet voor niets omdat de voorraad op orde is, waardoor er genoeg voor iedereen is.

Extra onderbouwing Planeet 

Voor wie creëert dit onderzoek waarde?

Het onderzoekt helpt niet alleen met waarde creëren voor de mensen, maar voor de gehele planeet. De Nieuwenburgt is een biologisch bedrijf, wat zich vanzelfsprekend dus inzet voor de planeet en de duurzaamheid ervan. Doordat veel derf voorkwam, moest veel eten weggegooid worden. Dit is natuurlijk niet wenselijk voor de planeet.

Waarom creëert dit onderzoek waarde?

Door dit onderzoek kunnen er betere inkopen worden gedaan, wat resulteert in minder ritjes heen en weer om de producten in de winkel te krijgen (van 2x per week naar 1x per week) en minder derf. Dit is natuurlijk maar iets kleins voor de de planeet, maar je kunt nooit iets te kleins doen. Op het moment dat we niet langer geloven dat elk klein beetje helpt, dan heeft het aanpakken van duurzaamheid geen zin meer. Daarom geloof ik sterk in de waarde die het creëert op duurzaamheid.

Wat is de waarde die het creëert?

Naast de waarde die het creëert op gebied klant en eigenaar, is de planeet ook een winnaar. Het creëert waarde omdat minder voedsel bederft, waardoor minder voedsel weggegooid hoeft te worden en zo besparen we de planeet steeds een klein beetje meer.

De student geeft een overzicht van de stakeholders, hun belang en invloed en betrekt dit in de besluitvorming en/of in zijn handelen.

Bewijsmateriaal 5

De stakeholdersanalyse

Onderbouwing bewijsmateriaal 5

Aller eerst is er een stakeholdersanalyse gemaakt. Dit om goed in beeld te brengen wie de stakeholders zijn, wat hun belang en invloed op het project is en hoe ze goed mee te nemen in het onderzoek.

Bewijsmateriaal 6

360 graden feedback – Hans Nieuwenburg – rode tekst – Creert de student draagvlak? 
360 graden feedback – Gerard Bosman – rode tekst – Creert de student draagvlak? 

Onderbouwing bewijsmateriaal 6

Hans en Gerard geven aan dat ze goed zijn meegenomen in het proces. Gerard zegt hier dan ook over:

Gerard: Goed gedaan jonge. Je hebt goed naar mijn feedback geluisterd. Elke zaterdag een bak koffie met zijn alle en dan overleggen we over hoe en wat. Zo blijf ik op de hoogte en kunnen wij ook meedenken.

Dit geeft aan dat de stakeholders er zoveel mogelijk bij betrokken worden. Ook kunnen ze meedenken en bijsturen waar nodig.

Bewijsmateriaal 7

Kijk naar de brainstormsessie’s

Onderbouwing bewijsmateriaal 7

Ook hier zijn de de stakeholders betrokken. De opdrachtgevers zijn bij beide brainstormsessies geweest. En de klanten zijn ook bij één brainstormsessie geweest. Hierdoor zijn de stakeholders meer dan voldoende meegenomen in het gehele proces.

Bewijsmateriaal nieuw

De 6 klantgesprekken

Onderbouwing bewijsmateriaal Nieuw

Belangrijk extra bewijsmateriaal is de klantgesprekken. Klanten zijn natuurlijk een belangrijke stakeholder, die je mee moet nemen in het proces. Dit doe je omdat je uiteindelijk ook waarde wilt creëren voor de klant. Daarom zijn de 6 klantgesprekken zo cruciaal. Hierin geven ze aan dat de afstand tot de winkel best ver is (4 van de 6) en dat de nee-verkoop erg vervelend is (2 van de 6). De locatie van De Nieuwenburgt staat niet ter discussie en ze willen ook niet de winkel op een andere locatie hebben. Daarom zijn de klantgesprekken zo waardevol, want dit betekent dat er gekeken moet worden naar de nee-verkoop. Dezelfde mensen die dit aangaven, zijn bij het 2e brainstorm moment geweest om te overleggen of de oplossing die De Nieuwenburgt en ik als onderzoeker voor ogen hadden, ook voor de klanten een oplossing zouden bieden. Zo hebben we de klanten zoveel mogelijk mee proberen te nemen in het proces.

Extra onderbouwing 

Veruit de belangrijkste stakeholders zijn De eigenaren en de klanten. Het is dus cruciaal om deze twee stakeholders op de hoogte te houden van het project, op sommige inspraak te laten houden en tevreden te houden. Daarom is het zo belangrijk om deze twee groepen mee te nemen. 

En de stakeholders hebben zeker invloed gehad. Allereerst was het voorbeeld hierboven. De 6 klantgesprekken en meerdere gesprekken met de eigenaren, terug te vinden in de probleemanalyse (nieuw bewijs). Ik spreek met deze twee groepen om het probleem achter het probleem te achterhalen.

Verder heb ik ook elke zaterdag een gesprekje met de eigenaren, de winkelmedewerkster en de helpende boer. Hierdoor blijven ze wekelijks op de hoogte met wat ik doe, en dit is terug te lezen in de 360 graden feedbackformulieren die hierboven genoemd zijn. Hiermee zijn ze betrokken met welke mensen ik spreek, de vragenlijst controleren, de mogelijkheden bespreken en nog veel meer kleine puntjes.

Later zijn ze ook nog betrokken bij de 2 brainstormsessies. Zowel de eigenaren, als de klanten, als de mede boer en de winkelmedewerkster zijn bij minimaal 1 brainstormsessie aanwezig geweest. Hierin is overlegd welke opties mogelijk waren, uiteindelijk waar het kassasysteem aan moest voldoen en nog veel meer dingen. Zo heb ik de stakeholders zoveel mogelijk proberen te betrekken in het onderzoek. Zo hebben ze inspraak gehad en invloed gehad op de uitkomst.

De student onderbouwt welke relevante (inter)nationale ontwikkelingen (macro-, meso-, micro- ) op het project van invloed zijn en betrekt deze ontwikkelingen in de besluitvorming en/of in zijn handelen.

Bewijsmateriaal 8

Lees hiervoor de DESTEP-analyse

Onderbouwing bewijsmateriaal 8

Voor op macro niveau naar het probleem te kijken, is er een DESTEP-analyse gemaakt. Deze is met alleen maar relevante trends ingevuld.

Bewijsmateriaal 9

Lees hiervoor het analyseschema, en dan met name naar de antwoorden van: Ijsseloord, Buurtsuper Zutphen, Ekoplaza, Fruitbedrijf horstink en John arink.

Onderbouwing bewijsmateriaal 9

Voor op meso niveau is er gesproken met veel verschillende mensen om de meso ontwikkelingen in kaart te krijgen. Vooral met de bovengenoemde partijen is hiervoor relevant. Dit zijn andere (boerderij)winkels, dus zitten in dezelfde branche.

Bewijsmateriaal 10

Lees hiervoor de SWOT-analyse

Onderbouwing bewijsmateriaal 10

Voor op micro niveau naar het probleem te kijken, is er een SWOT-analyse gemaakt. Hier is gekeken naar de sterktes en zwaktes intern en naar de kansen en bedreigingen van extern.

Bewijsmateriaal 11

Lees hiervoor het onderzoek, en dan vooral het kopje resultaten, analysefase

Onderbouwing bewijsmateriaal 11

Bij het kopje analysefase is vooral goed te zien dat de antwoorden van de interviews zijn meegenomen in de resultaten en daardoor ook zijn meegenomen in het gehele onderzoeksproces.

Extra onderbouwing bewijs 9

Het Mesoniveau heeft nog iets meer toelichting nodig. Op dit moment wordt er alleen verwezen naar het analyseschema, maar de uitleg is wat kort. Deze uitleg zal hier (samen met nieuwe informatie) worden vormgegeven.

Om te beginnen bij een trend in de branche, is het hebben van een kassasysteem. Dit wil ik toelichten door ook gegevens uit de Macro analyse te gebruiken.

CBR zegt: Het aantal agrarische bedrijven dat door verbredingsactiviteiten een aanvullende inkomstenbron heeft, is in 2020 gestegen naar 22 duizend. Dat is een toename van 60 procent vergeleken met 2016. Daarmee halen ongeveer vier op de tien boeren inkomsten uit verbreding (2020).

Het aantal landbouwbedrijven dat op de boerderij producten verkoopt aan consumenten of direct levert aan horeca en detailhandel, groeide tegelijkertijd naar 7,2 duizend, bijna drie keer zoveel als vier jaar eerder (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Steeds meer boeren hebben nevenactiviteiten, en ook steeds meer boeren een boerderijwinkeltje of iets in de richting. Omdat het allemaal steeds groter wordt (mede dankzij corona) worden boerderijwinkeltjes ook steeds professioneler. Zo is te zien dat steeds meer boeren overstappen op een kassasysteem. Zo gebruikt 4 van de 5 op dit moment een geheel kassasysteem, i.p.v. een standaard kassa die alleen een klein bonnetje geeft. Dit is een ontwikkeling die sterk terugkomt op Meso gebied.

Een andere belangrijke trend die terugkomt uit de interviews, en terug te lezen is in de analyseschema’s is het kopje duurzaamheid. Duurzaamheid is een terugkomend thema. Dit groeit ook erg in deze sector, en wat vooral opvalt is dat de bedrijven verspilling proberen tegen te gaan. Zo proberen de meeste lokaal in te kopen en verspilling tegen te gaan. Met dit onderzoek proberen we vooral ook de verspilling tegen te gaan. Dus deze trend is op macro niveau bezig (het bezig zijn met duurzaamheid), op meso niveau heeft het vooral te maken met het stoppen van voedselverspillen en weggooien. Dit werkt weer door met het onderzoek, waar door middel van een kassasysteem geprobeerd wordt om betere inkopen te doen, en daardoor minder te verspillen. En alles wat dan overblijft, gaat naar ons zelf, naar de kalfjes of familie. Hierdoor gooien we van De Nieuwenburgt niks meer weg!

Extra onderbouwing 

De trend en ontwikkelingen zijn prima in kaart gebracht, alleen ik begrijp dat de koppeling tussen vraagstuk en trends die in kaart gebracht zijn niet helemaal duidelijk is. Daarom dit extra stukje onderbouwing. En vooral voorbeelden waar de macro, meso en micro zijn gekoppeld aan het onderzoek.

Macro:

Voor de macroanalyse is de DESTEP gebruikt. Hier zal ik de belangrijkste eruit halen.

Om te beginnen met de technologische ontwikkeling. Mede door de interviews en door deze analyse, kwam het plan van een voorraadsysteem op een zijpad en kwam de het plan van de kassasysteem. Deze macro ontwikkeling is meegenomen in het onderzoek en heeft uiteindelijk zelfs geleid tot de oplossing van het onderzoek.

De ecologische ontwikkeling is korte keten. Steeds meer mensen willen zonder tussenschakels bij de boer kopen. Deze ontwikkeling heeft vooral invloed achter de schermen. Omdat het aandeel mensen wat bij de boer koopt toeneemt, is het het waard om eens te kijken naar een investering in bijvoorbeeld een klassensysteem.  Deze ontwikkeling heeft vooral dus invloed op de plannen achter de schermen.

En ondanks dat alle trends en ontwikkelingen interesant en van toepassing zijn, is er ook nog gekozen voor Politiek-juridische. Hier staat ook bij:
Hierdoor moeten veel boeren van werkwijze wisselen of zelf een nieuwe inkomstenbron vinden.

Dus door deze ontwikkelingen, moeten boeren nieuwe inkomstenbronnen zoeken. De Nieuwenburgt is niet anders, dus zetten ze in op de boerderijwinkel. Hierdoor moeten veel processen beter verlopen. En het onderzoek is misschien wel het grootste proces wat beter moest.

Meso:

Op meso niveau zijn de trends ook van toepassing op het bedrijf. Zo is er gesproken met meerdere mensen uit de branche, en deze beginnen allemaal ook over de kassasystemen. Steeds meer boeren hebben een kassasysteem, en bij de interviews gaf 4 van de 5 mensen aan op een echt kassasysteem te draaien. De kassasystemen die dus ook gebruikt zijn voor dit onderzoek. Deze trend op meso niveau heeft dus ook toepassing op het gehele onderzoek.

Micro:

Op micro niveau is er een SWOT analyse gemaakt. Vooral de zwaktes is gebruikt voor dit onderzoek. De kansen zijn dan vooral weer gebruikt bij macro en meso. Maar bij de zwaktes is te zien dat de boerderij te weinig tijd heeft om extra werkzaamheden te doen, te klein budget om hele grote investeringen te doen en te weinig personeel om de drukte aan te kunnen. Daarom is gekeken naar een betaalbare optie om tijd te besparen bij de winkelmedewerker van dat moment en daardoor hebben ze meer tijd om de drukte aan te kunnen, waardoor extra personeel niet nodig is. Dit is het achterliggende probleem van het gehele onderzoek. Door deze problemen is eerst gekeken naar een voorraadsysteem, maar na de interviews is er gekeken naar een kassasysteem. Deze kassasystemen zorgen voor meer tijd, waardoor de winkelmedeweker de drukte aankan, het is betaalbaar en het bespaard juist werkzaamheden, in plaats dat het zorgt voor extra werkzaamheden. Dus deze swot analyse is niet alleen gekoppeld aan het onderzoek, het is de hele reden dat het onderzoek gedaan is.

De student neemt duurzaamheid integraal in het project mee. De student omschrijft daarbij de waarde van het project in duurzame EN commerciële termen en laat zien hoe dit aansluit bij de initiële vraag.

Bewijsmateriaal 11

Lees hiervoor het onderzoek, en dan vooral het kopje resultaten, meetfase

Onderbouwing bewijsmateriaal 11

De eisen zijn opgesteld aan de hand van het 3P model.

Bewijsmateriaal 12

Lees de interview vragen

Onderbouwing bewijsmateriaal 12

In de interview vragen is zelfs een apart kopje met duurzaamheid. Dit om duurzaamheid mee te nemen in het proces.

Bewijsmateriaal 13

Lees de Verwachte opbrengsten / besparingen (staat onder de Verbeterfase (improve) (I)) en de conclusie en aanbeveling van het onderzoek.

Onderbouwing bewijsmateriaal 13

In de verwachte opbrengsten staat (zoals de naam al zegt) de verwachte kosten en opbrengsten van de oplossing. Dit laat dus de commerciële waarde zien van dit onderzoek. Het sluit goed aan op de initiele vraag omdat de winkel nu minder tijd kost, veel geld bespaard en zelfs oplevert, en nu betere inkopen kan worden gedaan zonder de voorraad te hoeven bij te houden. Dit is ook terug te lezen in de conclusie en aanbeveling.

Extra onderbouwing bewijs 11

In de meetfase komt uitgebreid het onderwerp duurzaamheid aan bod. Hier wordt uitgelegd in welke manieren er naar duurzaamheid gekeken wordt, dus vanuit people, planet en profit, maar ook wat het voor dit bedrijf betekent. Er zijn hele eissen gesteld aan waar de oplossing aan moet voldoen, zodat er op elk vlak iets verbeterd. Daarom is er in het projevt ook naar die doelstelling toegewerkt. Deels door in de vragenlijst een kopje duurzaamheid toe te voegen, maar ook door met de oplossing te kijken of de duurzaamheid verbeterd. Het liefst in alle 3 de segmenten. In dit kopje is dus veel over duurzaamheid te vinden, en hoe dat het hele project is meegenomen. Vanaf begin tot eind!