Youri

Waardecreatie

De student creëert duurzame en commerciële waarde gericht op de wensen en behoeften van klanten en
overige stakeholders. Hij doet dat op basis van ontwikkelingen in de (inter)nationale omgeving (Vereniging Hogescholen, 2018).

Inhoudsopgave

De student geeft een heldere omschrijving van de initiële vraag (voor wie je waarde creëert, waarom en wat).

De student geeft een heldere omschrijving van de initiële vraag door:
– De initiële vraag is aan het begin van deze onderlegger kort samengevat onder: ‘inhoud
opdracht’
– Deze wordt in groter detail toegelicht in de Aanleiding in Hoofdstuk 1 van het onderzoek

De student geeft een overzicht van de stakeholders, hun belang en invloed en betrekt dit in de besluitvorming en/of in zijn handelen.

De student geeft een overzicht van de stakeholders, hun belang en invloed en betrekt dit in
de besluitvorming en/of in zijn handelen door:
1.De stakeholders, aan het uiterste begin van de onderzoeksperiode, in kaart te brengen.
Deze zijn geanalyseerd aan de hand van een stakeholdersanalyse. Op basis hiervan zijn de
primaire stakeholders bekend geworden. Er zijn, afgezien van IT en Software leveranciers,
alleen stakeholders met een hoog belang en/of invloed betrokken bij het onderzoek.
– Bijlage 2
– 360 graden feedback Didier de Bruin, Waardecreatie, het blauwe stuk tekst.

2. De stakeholders zijn nauw betrokken bij het onderzoek.
– 360 graden feedback Timon van den Berg, Waardecreatie, het rode stuk tekst
– 360 graden feedback Didier de Bruin, Waardecreatie, het rode stuk tekst

De student onderbouwt welke relevante (inter)nationale ontwikkelingen (macro-, meso-, micro- ) op het project van invloed zijn en betrekt deze ontwikkelingen in de besluitvorming en/of in zijn handelen.

De student onderbouwt welke relevante (inter)nationale ontwikkelingen (macro-, meso-,
micro- ) op het project van invloed zijn en betrekt deze ontwikkelingen in de besluitvorming
en/of in zijn handelen door:
1. Een DESTEP-analyse voor het macro niveau.
– Bijlage 5
2. Interviews met experts Huib Adriaans, Tim Jagtenberg en Tim Oosterbaan voor het meso
niveau.
– Bijlage 8 Samenvatting interview Huib Adriaans
– Bijlage 7.3 Samenvatting interview Tim Oosterbaan
– Bijlage 9 Samenvatting interview Tim Jagtenberg
3. Een nulmeting a.d.h.v. het WPC voor het micro niveau.
– Bijlage 3

De student neemt duurzaamheid integraal in het project mee. De student omschrijft daarbij de waarde van het project in duurzame EN commerciële termen en laat zien hoe dit aansluit bij de initiële vraag.

Duurzaamheid is integraal meegenomen in het rapport aan de hand van de 3 P’s.
1. De 3 P’s zijn gekoppeld aan de oplossingen. Zo is duidelijk te zien op welke manier deze
aanbevelingen betrekking hebben op de duurzaamheid van de waardepropositie.
– Hoofdstuk 1.5.6
– Hoofdstuk 3.1.3
2. De KPI Retouren is volledig volgens de 3 P’s uitgewerkt aangezien deze op alle drie
betrekking heeft.
– Hoofdstuk 2.1.8
3. Om het begrip ‘duurzaamheid’ integraal mee te nemen in het rapport, zijn de bevinding en
oplossingsmogelijkheden teruggekoppeld naar één of meerdere van de 3 P’s.
– Hoofdstuk 2: Resultaten