Reflectie a.d.h.v. STARR 1

Waarom STARR?

De STARR-methode is de meest gebruikte methode om te reflecteren op je eigen handelen, bijvoorbeeld in een reflectieverslag. STARR staat voor situatie, taak, actie, resultaat en reflectie (Benders, 2023). Dit is een van de beste modellen om te kunnen reflecteren op eigen handelen. Dit is de reden dat voor dit model gekozen is.

Onderzoekend vermogen

Situatie
Na de relatief late wissel van opdrachtgever liep ik iets achter met het vraagstuk. Ik moest kritisch en onafhankelijk zijn en het vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken bekijken. Daarnaast moest ik het vraagstuk onderbouwen met theorie en modellen.

Taak
Mijn taak was om te zorgen dat mijn onderzoek echt waarde heeft voor (bijna) iedereen. Ik moest daardoor echt de vraag achter de vraag weten en daarom meerdere mensen spreken. Zowel om het probleem vanuit meerdere hoeken te bekijken, als relevante modellen en theorieën erbij vinden. Er werd verwacht dat vooral relevante theorie vinden lastig werd, aangezien dat vorige jaren naar voren kwam als een van mijn zwaktes.

Actie
Stap 1 is altijd het probleem erkennen en het durven te bespreken. Daarna kun je het aanpakken. Ik erkende bij mezelf dat de relevante theorie en modellen vinden een probleem kon worden. Daarom ben ik naar meerdere bieb middagen geweest. Hier heb ik lang met docenten kunnen sparren over mijn probleem, mijn hoofdvraag, doelstellingen en over de modellen die daarbij zouden horen.

Ik heb het op deze manier aangepakt omdat ik wist dat ik dit niet alleen kon, soms moet je de hulp van experts inschakelen. Ik weet dat modellen vinden niet mijn sterkste punt is, maar wel van de docenten aanwezig. Daarom ben ik daar naartoe gegaan.

Resultaat
Het heeft zeker gewerkt aangezien het probleem, mijn hoofdvraag, doelstellingen en over de modellen allemaal een stuk duidelijker zijn geworden. Het probleem en hoofdvraag zijn iets bijgesteld, daardoor is mijn doelstelling veranderd. Hierdoor heb ik andere maar nog betere modellen erbij gevonden.

Reflectie
Ik heb iets geleerd wat ik heel lastig vind op sommige momenten. En dat is iets uit handen durven geven en open staan voor feedback of kritische vragen. Ook is er een flinke dosis geduld bij gekomen aangezien die bieb middagen erg druk waren dus meer dan 4 uur heb moeten wachten. Maar ik heb geleerd dat iets uit handen geven niet per se een teken van zwakte of onbekwaamheid betekent, maar juist een teken van kracht om het te kunnen/durven. Daarom zou ik dit ook steeds meer proberen bij hele andere dingen zoals bij het maken van websites en het trainen van mijn honden.

Analytisch vermogen

Situatie
Na de klantgesprekken en het spreken van mijn stagebegeleiders, zat ik met de hand in mijn haren. Er kwamen veel problemen naar voren en ik moest selecteren en presenteren wat nou het probleem was achter al die problemen.

Taak
Mijn taak was om te selecteren en te presenteren wat nou het probleem was achter al die problemen. Ik wil namelijk echt een nuttig en goed onderzoek inleveren. Daarom werd er zowel door mezelf als van school verwacht dat ik ook echt het juiste probleem koos. Dit om zo een goed onderzoek te kunnen doen die de problemen oplost.

Actie
In het begin zijn alle problemen die ook maar 1x genoemd zijn opgeschreven, zo kreeg je een hele lijst met problemen. Toen heb ik gekeken naar welke enigszins overkoepelend waren en welke problemen met elkaar verbonden waren. Zo kon ik veel problemen wegstrepen en samenvoegen. Vervolgens ben ik gaan kijken naar de top 3 problemen, die het vaakst genoemd werden en het meest benadrukten. Dat was nee-verkoop bij de klanten, en het weggooien van voedsel en tijd bij de stagebegeleiders. 

Toen ben ik daarmee,samen met mijn begeleiders van school, klasgenoten en de docenten van de bieb middag, eraan gaan werken en samenvoegen. Het probleem achter het probleem was dus de voorraad en inkoop processen. Dus door relaties te leggen en met veel mensen te spreken, kon ik tot een mooi en goed vraagstuk komen.

Resultaat
Ik denk dat het goed gewerkt heeft. Door relaties te leggen en met veel mensen te spreken, kon ik tot een mooi en goed vraagstuk komen. 

Reflectie
Het onderzoek is nog lang niet klaar en mijn leercurve ook nog lang niet. Na alle interviews moet ik met nog veel meer data werken en verbanden leggen, maar met de eerste stappen in de goede richting ben ik redelijk tevreden. En verbanden leggen is overal belangrijk, bijvoorbeeld in gesprek met mensen. En die ga ik nu veel hebben, dus alles wat ik leer komt goed van pas.

Innoveren & resultaatgericht handelen

Situatie
Hier pak ik resultaatgericht handelen en innoveren samen. Dit komt deels ook door de 360 graden feedback formulieren, en met name die van Hans Nieuwenburg. Ik weet van mezelf dat ik een man van uiterste ben. Of ik vind iets niet leuk en ben er niet geïnteresseerd in en raffel het snel af. Of ik ben er veelste veel mee bezig en blijf maar met ideeën komen totdat mensen er echt last van hebben. En met dit onderzoek is dat het tweede, ik vind het super leuk om er mee bezig te zijn. Alleen soms iets te leuk.

Taak
Mijn taak is voornamelijk om onderzoek te doen en uit te zoeken wat een goed proces zou zijn voor onze inkopen en voorraadbeheer. Dit wil ik bereiken. Echter pak ik het misschien iets te breed aan. Ik kijk echt naar alle mogelijkheden. Zo ook naar mogelijkheden die mijn ouders niet helemaal verwachten, en misschien ook niet op zitten te wachten. Een voorbeeld uit de 360 graden feedback is: Je komt alleen met veel ideeën tegelijk en daarom is het soms wat te veel om te bevatten. Zoals een voorraadsysteem, een vendingmachine, een terrasje met onbemande winkel en webshop uitbreiden.

Actie
Ik zoek heel innovatieve manieren zoals een onbemand winkeltje of een vendingmachine om mijn ouders te helpen tijd te besparen. Alleen heeft het niet veel met het onderzoek te maken. Het zijn bijzaken en omdat het er zoveel zijn, loop ik met alles in mijn hoofd. Daardoor begin ik dingen te snel te vertellen en te veel door elkaar, wat weer feedback was bij resultaatgericht handelen. Dat daardoor mijn toon te dwingend wordt en dat wordt dan als vervelend ervaren.

Resultaat
Het resultaat is dat ik met heel veel mogelijke oplossingen kom die niet relevant zijn voor het onderzoek. Hierdoor verspil ik zelf ook veel tijd, en die van mijn ouders. Hierdoor innoveer ik wel, maar op de verkeerde manier. 

Reflectie
Tot nu heb ik het dus verkeerd aangepakt. Ik was te enthousiast en ben te veel gaan doen zonder dat het echt nodig was. Ik moet resultaatgerichter werken en zoeken naar een middenweg. Ik moet enthousiast blijven over het onderzoek zonder te veel naar andere dingen te kijken. Ik moet niet alleen voor dit onderzoek, maar voor heel mijn leven leren rustig te blijven en een plan te maken. Dit ga ik doen door een verbeterde en realistische planning te maken. Dan weet ik wat ik wanneer af moet hebben, kan ik niet te veel een zijpad op en dat combineert goed met mijn doelstelling voor lerend vermogen.

Waardecreatie

Situatie
Het belangrijkste voor mij bij waardecreatie is dat het zo veel mogelijk waarde oplevert. En het liefst dus ook voor zoveel mogelijk mensen. Dit wil ik doen door zo goed mogelijk de vraag achter de vraag duidelijk te krijgen, om zowel de klant als voor de winkeleigenaren waarde te creëren.

Taak
Mijn rol was om een probleem te onderzoeken. En ik verwachtte van mijzelf een goed en duidelijk probleem wat voor iedereen waarde creëerde. Vervolgens wil ik met zo veel mogelijk mensen spreken, om zo veel mogelijk nieuwe kennis op te doen. 

Actie
Eerst moest ik natuurlijk het probleem duidelijk hebben. Stap 1 is dan altijd het probleem erkennen en het durven te bespreken. Daarna kun je het aanpakken. Ik erkende bij mezelf dat de relevante theorie en modellen vinden een probleem kon worden. Daarom ben ik naar meerdere bieb middagen geweest. Hier heb ik lang met docenten kunnen sparren over mijn probleem, mijn hoofdvraag, doelstellingen en over de modellen die daarbij zouden horen.

Ik heb het op deze manier aangepakt omdat ik wist dat ik dit niet alleen kon, soms moet je de hulp van experts inschakelen. Ik weet dat modellen vinden niet mijn sterkste punt is, maar wel van de docenten aanwezig. Daarom ben ik daar naartoe gegaan.

Maar toen het probleem eenmaal goed duidelijk was, heb ik de stakeholders in elke mogelijke stap meegenomen, om zo te zorgen dat iedereen goed op de hoogte was en het eens was met wat ik deed. Zo heb ik een lijst gemaakt met wie ik wil interviewen en met redenen waarom. Ook heb ik de stakeholders een presentatie gegeven met trends en ontwikkelingen die mogelijk relevant zijn voor ons, om zo verder te kijken. En heb ik uitgelegd wat de mogelijke oplossingen voor waarde hebben, zowel qua duurzaamheid als commercieel. Minder nee-verkoop en minder tijd kwijt aan voorbereiding is natuurlijk commercieel gezien erg handig. Maar minder tijd kwijt zijn eraan en minder producten te hoeven weggooien is ook weer duurzaam, zowel voor persoon als voor de planeet. 

Resultaat
Tot nu toe werkt het enorm goed. Iedereen is op de hoogte met wie ik wil spreken, wat ik wil onderzoeken, waarom en waar ik precies ben in mijn onderzoek. Zo ben ik volledig transparant hierover en dat vindt iedereen echt prettig. Ook voor mezelf is dit erg prettig omdat ik weet dat de mensen waar ik onderzoek voor doe, er blij mee zullen zijn.

Reflectie
Iets wat ik steeds meer leer is dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Het kost heel veel tijd om iedereen op de hoogte te houden, presentaties voorbereiden en gewoon een goede voorbereiding te hebben. Echter, door een steeds betere planning en voorbereiding gaat het zeker de goede kant op. Ik kan hier nog veel in groeien, maar de eerste stap is zeker gezet.

Lerend vermogen

Situatie
Timing is altijd een probleem voor mij geweest. Als het nou gaat om vragen stellen of om dingen plannen, het komt nooit echt goed bij mij. Maar daarom probeer ik er met dit project anders mee om te gaan.

Taak
Het begon toen ik iets later dan gebruikelijk van opdrachtgever wisselde. Ik heb iedereen op de hoogte gesteld van mijn planningsproblemen en heb voor mezelf een planning gemaakt. Mijn taak was namelijk om onderzoek te doen, en het in goede banen te leiden.

Actie
Daarom ben ik begonnen met een goed onderzoek naar het probleem. Toen dit helemaal helder was, heb ik een planning gemaakt. Ik begon per deelvraag in te plannen hoe lang ik er dacht over te doen, wanneer ik het af zou willen hebben en wat ik zou moeten doen om het vraagstuk beantwoord te krijgen.

Resultaat
In de 360 graden feedback zei Hans: Timing kan soms wel iets beter. Met vragen komen als we net even rust nemen of net even adem halen, dan is dat niet de beste timing dus dat kan soms nog wel een stukje beter. Dus let op de timing wanneer je iets vraagt, de toon hoe je iets vraagt en geef een inschatting van hoe lang het duurt. 

Echter, ik loop wel op schema met mijn onderzoek. Dit deels ook door mijn planning. Al ben ik er wel achter gekomen dat mijn eerste planning niet heel reëel was en dat er ook nog veel fouten in zaten. Denk hier aan te weinig tijd om dingen te regelen, waardoor er volgens de planning geen tijd meer zou zijn om vragen echt te beantwoorden.

Reflectie
Helaas moet ik dus concluderen dat timing nog wel een dingetje is en zal blijven. Vooral de timing met dingen vragen. Hier zal ik aan blijven werken door vragen op te schrijven, zodat ik ze niet direct hoef te stellen en beter kan timen. Maar ik zal ook vaker een vast moment inplannen voor overleg, zodat er daarnaast minder vragen of dergelijke dingen op verkeerde momenten komen, maar op een vast ingepland moment. 

Het plannen gaat steeds beter, alleen merk ik dat het nog heel erg onwennig is. Daarom is het ook een leercurve. Het begin is er, alleen nu doorgaan. Een planning maken is makkelijk, je eraan houden is veel lastiger.